Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 25 augusti 2023

Kojen- Nytt tema

 Hej!

Välkomna tillbaka till en ny termin här på Kojen, denna termin kommer vi ha tema kroppen. Målen för vårt tema i vår utbildning kommer vara:


 -Kroppsuppfattning 

-MotorikI temat kommer era barn att få vara med om:


Lära sig om kroppen, vad finns på och i kroppen.

Utforska våra sinnen

Yoga

Rörelselekar i gympasalen och ute

Rörelsesånger

Högläsning 

Rim och ramsor

Munmotorik

Vi startar  igång tema kroppen under vecka 35 och kommer börja fokusera på Ansiktet.Vi pedagoger arbetar med ett relationellt förhållningssätt som bygger på trygga relationer i mindre möten/grupper där pedagoger ansvarar för och skapar goda relationer och och utifrån detta erbjuder och planerar vi vår utbildning och undervisning.

Genom en tydlig struktur och organisation för dagen kring grupper och vem som gör vad, bidrar det till att vi lättare ser alla barn och relationen blir en trygg bas i vår utbildning.


Vi kommer även utveckla arbetssätt där barnen får en medvetenhet om deras rättigheter och större förståelse för människans olikheter ( barnkonventionen) barnen ska få möjlighet att bli medvetna om rätten till sin integritet (stopp min kropp) vi kommer även tillämpa ett demokratiskt arbetssätt/förhållningssätt där barnen aktivt deltar i planering och genomförande som utgår från planeringen. 


Vi ser verkligen fram emot en ny termin och höst med er alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar