Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Lindö kommunala förskolor; Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord MÖTEN, INBJUDANDE och OLIKHET, leder oss i vårt arbete.

torsdag 13 juni 2019

Durken - Projektavslutning

Som ett avslut på vårt projekt dinosaurier tog vi oss alla en promenad till Abborreberg.

I mindre grupper fick barnen en uppgift. Att resonera och diskutera kring en dinosaurie som gruppen tillsammans skulle skapa av naturmaterial. Uppgiften har ett flertal syften, dels att ta fram sina erfarenheter och kunskaper som projektet gett. Men också att göra en aktivitet där alla ges möjlighet att träna på att kompromissa, lyssna på varandra. Att enas om vilken dinosaurie som skulle konstrueras var inte lika enkelt i dem olika grupperna. Någon kom på att man kunde rösta medan andra till en början sa sina idéer rakt ut utan att ett skapande blev av. Den färdiga skapelsen fick gruppen sedan presentera för övriga. Nedan kan ni också se dem, be era barn berätta mer.
 
Några av barnens resonemang under insamling av material samt själva konstruktionen kan du läsa nedan. Mötet med naturen skapade också diskussioner kring växter och växtarter, spännande att följa. Barnen har mer kännedom om olika arter än vad vi visste, en fantastisk möjlighet att lära sig av varandra. 

Jag har hittat en svans
Den här kan vara halsen
T Rex
Långhals
Spinnosauries
Vi får rösta om vilken vi ska göra
Jag har hittat många halsgrejer
Hur lång ska halsen vara?
Armar och ben
Jag gör gräs som dinosaurien kan äta
Stenar kan vara ögon 
Den kan heta sötnos
Vi kanske kan börja bygga och se om vi behöver något mer
Jaaa det här blir perfekt som näsa
Jag hittar kottar, dom kan vi ha
Undra om en dinosaurie har navel
Den har ett halsband på sig
Dinosaurier har hål som öron
Titta smörblomma, humleblomster
Daggkåpa, ibland så har den regndroppar på sig och den är typ platt. På Majas alfabet så finns det en sång om den
Tänk på att man inte får bryta grenar 
Med oss till Abborreberg hade vi hamburgare till lunch och melon efterrätt. Det var smaskigt tyckte vi allihopa.  
 
Vi erbjöd också en samarbetsövning med hjälp av en så kallad fallskärm.
Barnen beskriver att dem:
 
Vi höll i små handtag och så förde vi den upp och ner. Vi turades om att sitta under den. En boll av folie lades på fallskärmen och vi fick försiktigt samarbeta utan att den skulle trilla av.
 
Barnen kom på att det är när den lyfts långsamt som bollen kan rulla utan att trilla av, samarbetet, koordinationen och koncentrationen var på topp. 

onsdag 22 maj 2019

Propellern - Fortsättning-reflektioner utifrån kompisböcker
Genom att ställa frågor kring kompisböckerna och få barnen att reflektera fick de en utmaning att gestalta det de samtalade kring.

Vi arrangerade bilder utifrån gestaltningarna och använde oss av appen i-movie som är en app där man sätter ihop ljud och bild.
Här utmanas barnen i att återberätta.Om jag tycker det är svårt att rita ett hjärta då brukar jag fråga min kompis om hjälp så kan hon lära mig

Om det är stökigt...då måste man hjälpas åt. Man ska inte städa allt själv. 

Jag har lite svårt att dra upp min dragkedja ibland och då brukar jag fråga en kompis om hjälp. Hon är jättebra på det. 

Genom dessa reflektioner jobbar vi med värdegrunden med syfte att skapa en medvetenhet kring saker och lyfta det positiva.

Propellern - Stationer efter lunch-röd tråd

Här utmanar vi vidare barnen i mönsterskapande/mandalas men vi tillför nu nytt material istället för penna och papper.
Barnen är kreativa och testar sig fram. 


Det här var jätteroligt 
Jag vill göra detta många gånger 
Titta- jag har gjort en teckning med trekanter. 


I vår miljö som vi kallar stranden har vi också haft en mötesplats i mindre grupp där vi mötts kring sångkort. I reflektion med barnen uttryckte några barn att det var tråkigt att sjunga då det var tråkiga sånger.

Vi ställde frågan i hur vi kunde göra det roligare och vi bestämde därför tillsammans med barnen att vi skulle leta reda på lite nya sånger och vi gav oss även på att skriva en egen sång. 


Genom att lyssna till barnen väckte vi nu ett intresse och en lust.fredag 17 maj 2019

Ankaret - KolmårdenUtflykten till Kolmården började med buss, vi fick byta till spårvagnen för att komma till Kolmårds bussen. Det var en lång väg för att komma fram. 

Resan dit var väldigt spännande! 


Syftet med resan till djurparken var att göra projektet verkligt. 
Att se djuren, att höra djuren, att få känna hur det luktar. 
 Samt att få en bild av hur stora eller små djuren är. 
Barnens nyfikenhet på djuren och dess egenskaper gjorde vår resa möjligt, 
detta inspirerade barnen till vidare utveckling inom projektet. Det som fick mest uppmärksamhet var såklart djurens Bajs!

Alla avdelningar - Hållbar utveckling

Denna vecka har vi gemensamt på förskolan fokuserat extra på hållbar utveckling och vår miljö, genom att erbjuda olika aktiviteter utomhus. I förskolans läroplan skrivs att alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. Att mötas   mellan avdelningar i olika aktiviteter skapar en möjlighet för barnen att göra just detta och framför allt ger ett fint samarbeta mellan åldrar.

Det har varit en städning av vår förskolegård där barnen på olika stationer har både rensat och tvättat våra förråd och cyklar. Trasigt material har sorterats och slängts i förskolans soprum.

Vi tog på oss handskar och tog med oss påsar för att plocka skräp i naturen. Skräpet togs med tillbaka till förskolan för att sorteras i soptunnor. Barnen beskriver att dem hittade bland annat:
plast, kartong och cigaretter


Hållbar utveckling innebär bland annat att spara på jordens resurser för kommande generationer. De olika aktiviteterna som har genomförts under veckan har gett oss möjligheter att reflektera och skapa en medvetenhet kring det. Vi har gått en tipspromenad med syfte att lära oss mer om just hållbar utveckling men ur ett begripligt perspektiv för barnen.

Barnen beskriver att frågorna handlade om:
Hur man ska göra med naturen
Vart man ska slänga skräp och det ska man inte i naturen för då kan djur skada sig
Att om man bajsar i naturen ska man gräva ner det eller ringa den som äger marken
Att man inte får kasta skräp i vattnet för då skadas fiskarna och fiskmåsarna
Att man inte får lägga saker i vatten, för djuren kan fastna
Man får inte lägga tuggummi i skogen för att fåglarna kan fastna med munnen
Hur långt tar det tills tuggummit växer bort igen, vi gissade på 1år


fredag 10 maj 2019

Durken - Har vi bråttom?

När ska jag gå hem? När ska vi gå ut? Vilken tid äter vi lunch? Har vi redan ätit mellanmål?

Frågorna och funderingarna är många just nu. Tid är ett begrepp som kan vara svårt att både förhålla sig till och förstå. Vi arbetar för att göra barnens vardag och dag så begriplig som möjligt på en nivå som passar barnen. Ett sätt är att använda oss av bildstöd med de mest övergripande rutinerna för dagen, pilen hjälper till att visa vart under dagen vi är. Eftersom vi delar barnen i mindre grupper finns två olika bildstöd, en för vardera grupp.
 
Barnen uttrycker själva att bildstödet är bra för att man vet vad man ska göra, när man ska gå ut och när man ska äta mat. Barnens foto sitter uppe i respektive grupp och det blir också enkelt för dem att veta vilka kompisar som är på Durken och vilka som är frånvarande.  


Enligt förskolans läroplan ska all förskolans undervisning utgå från innehåll som är både planerat och uppstår spontant, samt grundas på utforskande, nyfikenhet och lust. Med den motiveringen och barnens inflytande uppmärksammar vi deras intressen. Som ni kan läsa i både tidigare inlägg och i detta inlägg har vi då tagit vara på just deras intresse samt nyfikenhet och skapat något som kan vidareutveckla och berika deras lek. Vad det gäller tid så ser vi en koppling till intresset för klockan och utifrån detta har vi tillsammans med barnen skapat en klocka.
Klockan kan på ett enkelt och konkret sätt hjälpa barnen att göra tid mer begripligt.Barnen reflekterar, vad är tid?

När man ska gå och lägga sig och gå upp, då är klockan ganska mycket. Tiden ändras till olika siffror.
Tid är matematik
Klockan går ju på tid
Det är något när man får vänta, och det är klockan. Klockan tickar
Det kanske är vilken tid man går och lägger sig. 
Att man väntar
Att man har bråttom, om man har försovit sig på jobbet så har man jättebråttom
Man kanske har tid, man kan ha bråttom när man borstar tänderna och gör lite andra grejer
Ehe, att hur långt det är
Är när man har bråttom och när man måste skynda sig
Man kan säga att man inte har så mycket tid, kanske när man är för sen till jobbet, som min pappa är ibland.
Om det har gått 24 timmar så har det gått en hel dag och om det gått 24 timmar så är det en hel natt
När natten är slut då är det väldigt sent för den dags natt
Man har tid på sig när man leker
onsdag 8 maj 2019

Propellern- stationer efter lunch
Efter lunch har vi valt att erbjuda 3-4 olika förutbestämda stationer som barnen roterar kring under veckan med syfte att mötas i en mötesplats som kanske inte alltid erbjuds och som skapar en lugn stund att varva ner efter maten. 

Barnen är då indelade i fasta grupper och denna vecka har vi haft stationer med massage-saga, sång och även mönsterskapande i form av mandalas som vi kommer utveckla vidare nästa vecka då barnen visat ett stort intresse och önskar mer av detta. Barns inflytande i verksamheten benämns ofta i förskolans läroplan vilket vi arbetar för!