Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 25 augusti 2023

Ankaret - Välkomna tillbaka!

Välkomna tillbaka till en ny termin här på Ankaret!
Vi välkomnar även ett nytt barn till vår grupp denna termin. Denna termin kommer vi att fokusera lite extra på yrken som tema. Det är planerat utifrån vad vi sett intresserar barnen. De övergripande målen för vårt tema
 kommer att vara:

".. att skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet” 

".. att utveckla förmågan att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld".                           

I temat kommer era barn bland annat att få vara med om: 

Att prata om vilka olika yrken som finns, vad ni vårdnadshavare har för yrken

* Vad olika yrken innebär i praktiken; såsom polis, ambulans och räddningstjänst

* Möta olika personer ur olika yrkesgrupper

* Rörelsesånger, rim och ramsor

* Högläsning m.m. 

Vi pedagoger arbetar med ett relationellt förhållningssätt som bygger på trygga relationer i mindre grupper där pedagoger ansvarar för och skapar goda relationer. Utifrån detta erbjuder och planerar vi vår utbildning och undervisning. Genom en tydlig struktur och organisation för dagen kring grupper och vem som gör vad, bidrar det till att vi lättare ser alla barn och relationen blir en trygg bas i vår utbildning.

Vi kommer även att utveckla arbetssätt där barnen får en medvetenhet om deras rättigheter och större förståelse för människors olikheter. I Barnkonventionen står det att alla barn ska få möjlighet att bli medvetna om rätten till sin integritet (stopp min kropp). Vi kommer även att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt/ förhållningsätt där barnen aktivt deltar i planering och genomförande, som utgår från läroplanen.   

 

Vi ser verkligen fram emot en ny termin och höst tillsammans med er alla!
/ Ida, Marianne, David & Celebija på Ankaret

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar