Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 3 februari 2023

Propellern - hopprepet, mätning och barnkonventionen

 I veckan har flera barn verkligen utmanat sig själva med hopprepet! Det är mycket vi lär oss och tränar på när vi hoppar hopprep. Bla, motorik, kroppsuppfattning, matematik, turtagning, tålamod. Vi ser att barnen visar ett stort intresse och engagemang i det. Vi pratar om att man behöver ha tålamod och träna för att klara många och att det viktigaste är att vi försöker och kämpar. 

”Först klarade jag bara ett och sen två och sen när jag hade tränat klarade jag sju!” 


Vi har också jobbat med att mäta våra kroppar. Barnen fick först gissa hur långa de tror att de är, ”jag är nog 60meter, eller kanske 5”. När vi hade mätt våra kroppar ville barnen fortsätta mäta våra saker och möbler inne på propellern! Det blev en lustfylld och rolig stund. Vi lyfter att mätning hör till matematik, vi ser vikten av att benämna vad som är matematik. Detta för att göra barnen medvetna om att det finns runt om oss hela tiden och vi tänker att detta skapar en positiv och lustfylld känsla kring ämnet. 
I veckan kom Frej Vilja och hälsade på och innan dess fick barnen möjlighet att skriva sina frågor och funderingar utifrån ”alla barns rätt”-bokens bilder. Mycket kloka tankar och reflektioner. Här är det frågor som barnen valde att skriva till Frej Vilja… 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar