Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

tisdag 11 juni 2024

Propellern - vi knyter ihop säcken och önskar er en glad sommar!

Terminen börjar lida mot sitt slut och här kommer ett sista inlägg för terminen. Vad mycket roligt och lärorikt vi varit med om!

Vi inledde terminen med att introducera boken Okej med dig för barnen. Vi har läst den och gjort ramsan tillsammans och därefter bearbetat den på olika sätt men också kommit in på sidospår. Ämnen som kamratskap, samtycke, känslor, empati och respekt har varit centrala. Barnen har fått använda sig av olika uttrycksformer som språk, skapande, drama, sång, musik och rörelse. De har exempelvis diskuterat utifrån boken, sjungit sången/gjort ramsan, ritat/målat olika känslor både utan och till olika musik, dramatiserat och spelat in videoklipp, gissat känslor, lekt olika grupplekar och mycket mer.

Vi vill också passa på att tacka er för vår fina sommaravslutning på gården tillsammans! 

Glad sommar önskar Anna B, Johanna, Emma och Anna S 
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar