Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

Kontakta oss

Förskolan Båten
Travbanevägen 3
603 85 Norrköping
011-15 24 95

forskolan.baten@norrkoping.se


Maria Halvarsson rektor Förskolan Båten

011-15 30 25

maria.halvarsson@norrkoping.se