Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

måndag 22 april 2024

Durken- Vi lever oss in i sagans värld och lär känna vännerna i Kungaskogen.

Vi ska nu resterande tid av denna termin fokusera på hur vi pedagoger genom samtal om bilder och texter i böcker, kan lägga grunden för vidare läsförståelse inför skolåren. Barn har behov av en rik språklig stimulans för att utvecklas på bästa sätt. Ett barn som växer upp i en trygg, kärleksfull och språkmedveten miljö med inslag av sång, musik, texter och bilder av olika slag utvecklar ett rikt ordförråd.

Vi tar hjälp av en bok som heter Vännerna i Kungaskogen. Boken handlar om vänskap, hur man är en bra kompis, olikheter och likheter mellan individer och sist men inte minst får barnen komma i kontakt med "Den gyllene regeln" Var mot andra så som du vill att de ska vara mot dig.Vi har läst det första kapitlet som en introduktion av boken, de yngsta fick träffa karaktärerna i boken och introduceras i vad vännerna är för olika djur. De äldre barnen fick diskutera och reflektera över titeln, vem som är författare av boken och vad ordet författare har för betydelse. Vi pratade om hur en saga är uppbyggd med en inledning, händelse och ett avslut. Vi läste första kapitlet, pratade om ord som barnen inte riktigt har förståelse för och vi återberättade händelsen för att utveckla barnens läsförståelse.

Barnen visade stor förmåga att återberätta och fått förståelse för handlingen därefter fick dom själva utveckla en egen saga men just en inledning, händelse och avslutning.

Det blev en fantasisaga som fick titeln ”Sagan om gubben Oskar”. Fråga gärna ert/era barn om sagan eller ta er gärna tid att läsa den tillsammans här inne på durken.

Under veckan har vi även varit ute på promenad  och letat vårtecken i vår närmiljö och till barnens glädje så träffade vi på både djur och växter som försöker ta tag i våren.Med vänliga hälsningar Tulay, Therese och Mekbula 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar