Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 8 februari 2024

Kojen - vecka 6

Förra veckan visade barnen intresse för att blanda färg. Så i ateljén denna vecka har vi haft färglära. Medans en grupp varit i ateljén och  blandat färg har den andra varit ute och lekt rörelseleken Alla ekorrar byter bo.

Barnen på kojen är just nu inne i ett stort skapande av plus plus. Genom plus plus tränar barnen sin finmotoriken och kreativitet.Vi har fortsatt att läsa boken Får ekorren vara med?

Vi har reflekterar över hur ekorren mår när hen inte får vara med.  


- Ekorren ser ledsen ut. 

- öronen är ledsna

- Ekorren är ledsen för den får inte vara med


Vi övar oss också att ställa frågan till varandra:

- Vill du vara med?  Figurerna från boken har nu fått flytta in på kojen Apan, lilla Nalle och Ekorren får nu vara följa med barnens lekar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar