Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

måndag 13 november 2023

Durken - Vi reflekterar och utvecklar våra kunskaper i det matematiska begreppet mängd

Vi fortsätter jobba med vårt tema matematik och barnen får utforska området mängd.

Barnen har fått ett brev från Rutan och Randan. De berättar att de har sett att vi är många barn på förskolan och gav barnen i uppdrag att räkna hur många barn vi är. Barnen besökte varje avdelning för att räkna antalet barn. När vi sedan var tillbaka på durken byggde barnen staplar av lego där varje legobit representerade ett barn. De valde sedan att addera dessa för att ta reda på hur många barn vi är på hela förskolan Båten. Detta antal representerades med hjälp av plus plus.
Barnen har även fått ett uppdrag av Rutan och Randan att räkna hur mycket och vilka frukter vi äter under en vecka. Vi har varje dag skrivit ner hur många frukter vi ätit och resultatet kommer vi ta reda på under nästa vecka, spännande.

Vi har även varit i skogen för att räkna myror då boken om Rutan och Randan handlar just om myror. Vi hittade några få myror i den myrstack som vi brukar besöka. Vi har reflekterat kring frågan: ”Var är myrorna nu?”. Barnen hade olika tankar om detta:

 -I jorden -i varmare länder

 -De kanske flyttar som fåglarna 

Vi ska forska vidare för att ta reda på om dessa olika idéer stämmer. 

Barnen har fått rita en plats som har många eller mycket av något. Barnen hade många olika förslag:

 - I rabatten finns det många blommor

 -I skogen finns det många träd 

-I myrstacken finns det många myror

 -På natten finns det många myggor. 

Barnen ritade sedan sina olika förslag i sina Matteböcker.


Kom gärna in och hälsa på vårt formmonster. 


Vi önskar er en trevlig vecka!

/Therese, Tulay & Makbula

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar