Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 14 april 2023

Ankaret - nytt material

Vi har fått lite nytt lekmaterial som vi introducerat under veckan. Bland annat magnetklossar med djungeldjur och det har byggts mycket hem till de olika djuren samt husbilar och andra fordon.


Vi kommer att inreda ett rum på Ankaret för enbart de äldre barnen, där de kan stänga om sig och få möjlighet att vara själva. Dit har vi också fått en del nytt material i form av bland annat små plusplus och smålego. Detta rum kommer att vara ett projekt framöver att färdigställa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar