Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 9 mars 2023

Durken Vecka 10 Vi på durken utmanar och stimulerar barnens utforskande genom att prova, visa och reflektera. 

Vi har under två veckor utforskat  det lutande planet. Detta har vi gjort genom att reflektera med barnen vad det är och dess funktion.

Vi har letat efter lutande plan på promenad och besök i lekparken. Vi hittade exempelvis ramper, rutschkanor och klätterställningar. Barnen fick prova och undersöka dessa olika lutande föremål.

Vi har även byggt lutande plan med olika material så som klossar, magneter och brädor. Barnen använde våra bilar att rulla nedför det lutande planet och kunde se att lutningen påverkar hur de olika föremålen rullar och glider. Genom att barnen får utforska lutande plan på olika sätt så tillägnar sig barnen flera erfarenheter och en förståelse för begreppet lutande plan och dess innebörd och funktion.Flera barn har önskat att vi ska plantera. Så den här veckan var det dags, vi

har planterat morötter, ärtor, honungsört och solrosor. Barnen berättade att det behövs jord, solljus och vatten för att det ska växa.

6-årsgruppen har denna vecka utforskat ubåten på  Förskolan kompassen. Fråga gärna era barn vad de fick göra där. 


Vi på Durken önskar er en trevlig helg 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar