Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 24 februari 2023

Propellern - skrivbok, lek och samspel

 Denna vecka har barnen som önskat fått en egen skrivbok. I boken har vi jobbat med att skriva bokstäver. Intresset för skrivandet och bokstäver växer så det knakar på propellern och engagemanget är stort!

Då det är sportlovsvecka och en del barn varit lediga så har projektet med barnkonventionen fått vila och vi har lagt mycket fokus på lek och samspel. När det uppstått konflikter så har vi ritpratat tillsammans och reflekterat om vad som blivit fel och hur man hade kunnat göra istället. Vi samlas vid TVn, kopplar in IPaden och ritar och reflekterar över situationerna som uppstått. Att ritprata tillsammans med barnen skapar förutsättningar att förstå situationen på en djupare nivå och vi ser verkligen hur det når barnen på ett annat sätt. 

Hela veckan har högtalaren med musik från melodifestivalen spelats och vi har gjort egna dansar till både Theoz och Casanova. Utomhus har vi lekt en spännande trollkarlslek där ALLA vara med och hade specifika roller såsom trolltjuvar, trollbarn eller trollmästare! Det även lekts en hel del kurragömma. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar