Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

måndag 16 januari 2023

Återkoppling från våra studiedagar

 

Under vår studiedag fredagen den 9/12 fick vi pedagoger ta del av en föreläsning i ämnet utomhuspedagogik som ett företag som heter Utikuligt har. 

Att uppleva med alla sinnen gör man bäst där sinnesintrycken är flest, utomhus, och det har man vetat länge! Ju fler sinnen som används för att ta in ny kunskap desto mer hållbar blir den.

Rudyard Kipling som skrev Djungelboken uttryckte i en dikt att han haft sex vänner i livet som han inte hade klarat sig utan. Det var frågorna Vad? Var? När? Hur? Varför? Vem? Det han menade med det var att inför allt nytt han stötte på, ställa så många bra frågor som möjligt för att lära sig så mycket som möjligt.

Att ta in med alla sinnen och att ställa Kiplings frågor beskriver utomhuspedagogik på ett enkelt sätt.

Vad är utomhuspedagogik?

För att kunna göra det här krävs att jag som pedagog är medveten om att jag bör vara närvarande, tillgänglig och delaktig och på det sättet ta in vad barnens intresse är för att möta barnet där det är.

Utikuligt inspirerade oss och gjorde oss medvetna om vilken resurs utemiljön är för att barnen ska nå upp till läroplanens mål, men också för att skapa förutsättningar till en ”hållbar utveckling” hos varje enskilt barn i er verksamhet.

Enkelt – Tillsammans – Roligt

Föreläsningen gav oss ny kunskap och väldigt mycket med inspiration att erbjuda era barn lärande i vår natur och vår närmiljö, vi ser nu framemot att sätta mål för utevistelsen inför nästa termin.
Under studiedagen den 9/1 uppdaterade vi vårat arbetsmaterial Utvecklingsplanen och satt upp nya mål för denna terminen, där ett av våra prioriterade mål även denna termin handlar om utomhuspedagogik.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar