Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 21 oktober 2022

Nya lekmiljöer

Våra miljöer är i ständig förändring. 
Så denna  vecka har vi på Ankaret tillsammans med barnen möblerat om och introducerat nytt material. Vi har skapat nya rum i rummen med syfte att få fler inspirerande lekmiljöer. 

Inför en förändring så observerar vi barngruppen med funderingar som till exempel
Vad intresserar sig barnen för?
Vad samtalar barnen om?
Vad uttrycket barnen att dem saknar
Vad tolkar vi i barnens lek att dem behöver för att berika leken?   

   
Det vi observerat inför denna förändring är inte bara att vi vill ha fler miljöer som är kopplade till vårt tema hem. Men också att barnen just nu leker mer rollekar. Dem intar rollerna mamma, pappa, barn och djur bland annat. Barnen visar också omhändertagande gentemot både varandra mellan åldrarna och dockor/leksaker.


Nedan följer ett urval av foton som visar delar av vårt nya material och miljöer. 

                                                                                         


                                            


Välkomna in och ta en titt tillsammans med era barn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar