Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

tisdag 20 september 2022

Durken-rörelse Durken hälsar alla barn och familjer välkomna till en ny termin. Nya kompisar har börjat hos oss vilket vi tycker är jättekul. Vi har under dessa första veckor fokuserat på att skapa goda och trygga relationer mellan oss pedagoger och barnen. Men det gäller även goda relationer barnen emellan. En fin gemenskap och trygg relationer kommer att ge goda förutsättningar för allt fortsatt lärande på förskolan. Varje dag erbjuder vi barnen lek och aktiviteter i mindre grupper där vi pedagoger är närvarande och stöttande så att alla barn kommer till sin rätt i gruppen och i vardagen här på förskolan. 

Barnens sommaruppdrag har presenteras och (som har varit vår uppstart med höstens tema kroppen som vi valt utifrån enhetens gemensamma tema ”hållbar utveckling, hållbara framtid”) dokumenteras och barnen själva har fått berättat och reflekterat om hur det kändes i kroppen när rörelsen utfördes. Utifrån barnens reflektion och visade intresse forskar vi nu vidare i vår undervisning och planerar aktiviteter som är kopplade till just deras uppdrag.

Barnen visade intresse för hjärtat och lungornas funktion i vår kropp. Vi har erbjudit böcker och tittat på informations filmer om hjärtats och lungornas betydelse för kroppen.

Vi har denna termin planerat för att varje tisdag utforska vår närmiljö och även då ha fokus på kroppen, kroppmotorik, kroppsuppfattning och hur vi kan utmana och utveckla våra egna förmågor inom detta fokus område.

Förutom att erbjuda undervisning utifrån vårt tema så har vi även hunnit med att utforska vår närmiljös förändring från sommar till höst som vi fascineras av just nu. Vi ser på färg och form och får in matematik i vårt utforskande. Hur ser formen ut på föremål och växter i naturen? Vi jämför och sorterar olika längd hos föremål som pinnar, träd, kottar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar