Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

tisdag 4 juni 2024

Durken- Vi drar ihop säcken och önskar en trevlig sommar

Vi avrundar den här terminen och bloggar nu för sista gången denna termin.

Under terminens gång har vi på durken hunnit med mycket och vi ser stor utveckling i varje barns egen progression i utveckling och lärande. Vi har gett barnen tid att leka, prova själva och utforska. Vi har utmanat barnen utifrån varje individs förutsättningar, behov och intressen. Vi har medvetet bidragit till att barnen utvecklat en förståelse för sig själva och sin omvärld. Vi har använt reflektionsdokumentet för att observera barnens intressen och även planera framåt så att alla barn får likvärdiga möjligheter.

Vi har på ett lekfullt och meningsfullt sätt utmanat och utforskat tillsammans med barnen.

Vi tar nu de sista veckorna och drar ihop säcken för denna termin och gör avslut på vårt tema och njuta av att leka och ge barnen extra med omsorg nu innan semestertider och tänker lite extra på ordspråket vi fick till oss på vår föreläsning på studiedagen ”Vi är viktiga nu och SEN” för era barn.


Tack för denna termin och trevlig Sommar

Önskar pedagogerna på Durken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar