Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 22 september 2023

Propellern- husmålning, skuggritning och scenframträdanden

Vi fortsätter med vårt tema sagor och berättelser. Barnen har den här veckan arbetat med skuggor på olika vis. De har utforskat skuggor av olika material med hjälp av projektorn samt ritat av konturerna på skuggorna från olika djur. Dessa hade vi placerat utomhus på papper. Barnen tyckte det var lite klurigt men spännande. Barnen upptäckte även att deras egen skugga var i vägen för djurens skugga beroende på vart barnen stod. 

- nu ser jag inte räven 

- det var lite svårt. Några barn har börjat med att måla ett hus till guldekorren. Barnen hjälptes åt att fördela arbetsuppgifterna och resonerade sig fram till olika lösningar. Barnen blev inspirerade av några kartongbitar och började också göra möbler till huset.

- jag ska måla en säng till ekorren

- jag gör en Ipad
Vi har även fortsatt med våra samarbetslekar ute på gården för att träna på turtagning, samspel och att följa instruktioner. Nu börjar scenen bli klar med tillhörande rekvisita och instrument. Vi ser ett stort intresse hos barnen att uppträda och prova kläder!
Trevlig helg! önskar Johanna, Anna, Anna och Emma 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar