Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 8 september 2023

Ankaret - nya grupper!

Under en stor del av våra dagar är vi i mindre grupper för att barnen ska få en lugnare miljö med större utrymme att få ta plats och göra sin röst hörd. Vi har delat in barnen i tre olika grupper som är åldersnära, för att barnen ska få möta utmaningar på deras nivå. 

I dessa tre grupper har vi denna vecka haft omröstningar om gruppnamn. Vi valde att ha ett genomgående tema för gruppnamnen och eftersom förskolan heter Båten samt att vår närmiljö är nära havet så valde vi att ha gruppnamn som representeras av vattenlevande djur. 
Barnen har, i de olika grupperna, fått komma fram till vad det finns för olika vattenlevande djur och därefter har de fått rösta vilket djur de vill ha som namn på sin grupp.

Vi pratade om hur man kan göra ett sånt här val rättvist, så att alla barn har möjlighet att få säga sin åsikt och att allas röst är lika viktig. I någon av grupperna var det lite svårare att komma överens om ett namn och då använde vi oss av lottning. Vi skrev ner de förslag barnen tyckte på en varsin lapp och sedan drog vi lott. Detta är ett av de sätt barnen har att möjlighet att få inflytande och påverka sin vardag, där vi gör dem medvetna om att de får vara med och bestämma. 

De tre grupperna blev:

BlåvalarnaDelfinernaHajarnaFråga gärna ditt barn hemma om de vet vilken grupp de tillhör!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar