Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 10 maj 2023

Ankaret - att avbilda sig själv

Att arbeta med självporträtt i förskolan kan väcka tankar och reflektioner om både den egna identiteten, att uppmärksamma varandra och att alla ser olika ut. Genom att avbilda sig själv uppnår de en större medvenhet om sig själv (jag-känsla)

Vem är jag? Hur ser jag ut? Hur ser du ut? Är vi lika? Är vi olika? Vart sitter mina ögon, mina öron och min mun? Vilken färg har mina ögon, min hudfärg?

Vi började med att några av barnen fick rita sitt eget självporträtt. Till hjälp hade vi en spegel så arr vi kunde se hur vi ser ut. Vi pratade om hur vi ser ut och vilka olika delar som finns i vårt ansikte. Nya begrepp introducerades så som ögonbryn, hakan och ögonfransar. Det blev även diskussioner om likheter och olikheter. 

"jag har bruna ögon, men du har blåa"
"mitt hår är nästan ända till ögonen"Vi vill med denna undervisningssituation att barnen utvecklar en förståelse för och om sig själva, respekt för olikheter och att känna glädje och stolthet över att jag är jag - självkänsla. 
Stanna gärna till i vår hall och titta på alla konstverk!

Vi fortsatte sedan med att sätta ut kroppsdelar på färdiga ansikten.
Barnen har själva fått välja vilken mun, vilken näsa och vilka ögon just deras ansikte ska ha.
Här fick barnen också fundera över vart i ansiktet ögonen sitter? och sitter näsan nedanför eller ovanför munnen?

"jag vill ha en glad mun" konstaterade ett barn

"min ser tokig ut" uttryckte någon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar