Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 24 mars 2023

Kojen - Ägget och Rocka sockorna

 Den här veckan har vi undersökt vårt ägg lite mer noggrant! Vi har både luktat och känt på ägget! Vi kan se små sprickor i ägget men än har ingenting hänt! Barnen har fortfarande många hypoteser kring vad som kommer finnas i ägget när det kläcks, många tror på olika fåglar i olika färger!! Ute har vi matat fåglarna med bröd i vårt fågelhus för det andra var slut!I veckan har vi haft fokus på Rocka Sockorna! Det innebär att vi har uppmärksammat internationella down syndromdagen med att rocka våra sockor. Vi har synliggjort på olika sätt att olika är bra! Detta har vi gjort genom att bl.a ta på oss olika strumpor, lyssna på rocka sockorna låten, tillsammans med Dansverkstan fick barnen dansa till samma låt och alla barn som ville fick skapa sig en egen unik figur av alla våra gamla strumpor som blivit kvar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar