Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 17 mars 2023

Ankaret - myran Frasse

 I några veckor nu har vårt temaarbete tagit en spännande riktning. Vi fick ett brev från en myra som ville flytta in hos oss på Ankaret!


Tidigare har vi fokuserat mycket på fåglar, hur deras hem ser ut och var de bor. Men när vi var i skogen för ett tag sedan uppmärksammade barnen att det fanns myrstackar på olika ställen där vi var. Det blev mycket diskussioner och intressanta tankar om detta, framförallt varför det var hål i myrstacken och vem som bor där? något barn undrade varför vi inte kunde se några myror?Här nedan kan ni ta del av brevet vi fick. Till brevet följde också en stor myra (se bild nedan) som ville flytta in till oss.Vi har vid flera olika tillfällen varit i skogen där vi har samlat material till myrans hem, att ta med tillbaka till förskolan. Barnen har hjälpts åt att samla kottar, pinnar och barr för att kunna bygga en egen myrstack av, till vår myra. 


Skapandet av myrstacken har pågått vid många olika tillfällen och barnen har fått hjälpas åt med de olika delarna av processen, såsom en bra och stabil grund för myrstacken att stå på.
Vad behövs för att den ska hålla? Vi provar med kottar i botten, tyckte något barn.
Mycket lim går det åt!


Myran och myrstacken har fått en egen miljö på Ankaret.
Ett barn frågade vad myran heter och uppmärksammade att den borde få ett namn. Vi gjorde därför en omröstning där barnen kom med olika namnförslag och vi pedagoger bidrog även vi med förslag. Alla barn fick sedan rösta på vilket förslag de tyckte passade bäst. Med stor majoritet vann namnet FRASSE, så nu har alltså myran Frasse flyttat in till oss på Ankaret!Några barn har även skapat sina egna myror av äggkartonger och piprensare. Dessa har nu också fått flytta in till myrstacken och finns med som ett nytt lekmaterial.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar