Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

tisdag 15 november 2022

Propellern - Spindlar, fiskar och växter i skogen

 I flera av sommaruppdragen ser vi att barnen intresserar sig för spindlar, därför var det en självklarhet att vår skog på propellern behöver spindlar. Vi skapar dessa tillsammans i ateljén, några har långa ben och få ögon medan andra har korta ben och många ögon. Olikheterna berikar! När vi bläddrar i sommaruppdragspärmen hittar vi att några barn har fiskar som sommaruppdrag, men hur ska dessa kunna flytta in i skogen? ”vi behöver ju göra lite vatten”, ”kanske ett vattenfall”.  Vi bestämmer oss för att det ska vara ett blått vattenfall och redan nu har en fisk från sommaruppdraget fått flytta in. 


 


Alla barn har någon gång under veckan varit ute under förmiddagen och då har de fått som uppdrag att samla växter med rötter! Dessa har vi också flyttat in i vår skog, detta för att skapa fler dimensioner och djupare förståelse för växtlighet inne i vår egna skog. Kommer den att växa? Har den tillräckligt med ljus? Fortsättning följer… 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar