Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 25 november 2022

Propellern - Julgran, Frej Vilja och promenader

 


Den här veckan har barnen på propellern börjat skapandet av en egen julgran, ”Den ska stå i mitten av mattan på propellern”, ”då kan vi dansa runt den”. Vi har tillsammans bestämt vilka lucia sånger vi ska sjunga på lucia dagen och dessa har vi övat varje dag på våran fruktsamling. 
En grupp har varit på promenad och besökt varandra bostäder. ”Alla barn måste få ha ett hem”. Vi har också varit i skogen för att samla pinnar som julgranen behöver, så att vi kan hänga julpyntet som skapas av barnen 🎄Vi har även denna vecka jobbat med barnkonventionen och Frej Vilja. Den här gången hann inte Frej Vilja med tåget så hen skickade en film till barnen på propellern. Vi pratar om hur man kan trösta någon som gjort sig illa eller är ledsen. 

”Man kan ge plåster”, ”kram!” ” men man måste fråga om man vill ge kram”, ”säga förlåt”. 
Våra blivande skolbarn har i en tvärgrupper tillsammans med de äldsta barnen på durken och förskolan solstrålen träffats och gjort roliga aktiviteter i gymnastiksalen tillsammans! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar