Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 6 oktober 2022

Kojen- Vi upptäcker nya begrepp


Den här veckan har vi fortsatt att arbeta med sagan om de tre små grisarna! När vi berättar sagan med konkret material är barnen med och blåser! Eftersom det är så spännande att hjälpa vargen att blåsa på husen har vi provat att blåsa på fler saker för att försöka konkretisera varför just stenhuset inte blåser sönder. Vi har provat att blåsa på en liten kotte, en stor kotte, en fjäder och en sten


Vad händer om vi blåser på den lilla kotten?

”Rullar åt ena sidan”

Vad händer om vi blåser på fjädern?

”Fjädern hamnade på huvudet!”

Tror ni att stenen kan blåsa iväg?

”Nej”


Vi lägger sakerna i våra händer och jämför hur de känns, vi kan konstatera att fjädern och den lilla kotten är lätta medan stenen och den stora kotten är tunga! Samtidigt pratar vi om att den sista lilla grisens hus faktiskt var byggt just i sten och höll när vargen blåste på det.


Vi använder många olika begrepp i och med detta tillfälle! Barnen får möta begrepp såsom från sidan, underifrån, hårt, löst, stor, liten, tung, lätt, mest och minst. Dessa begrepp behöver barnen få möta i många olika i för dem meningsfulla sammanhang för att befästa. Denna veckas undervisning utomhus har innefattat fler husbyggen/bostäder byggt i Lego! Även här möter barnen många begrepp som barnen har användning av vid vårt tema bostäder såsom upp, ner, trappa, trädgård, vatten och trampolin! Dessutom var några av barnen i skogen och besökte kojorna. Där uppmärksammade barnen ännu fler olika begrepp bl.a flera matematiska begrepp såsom att det fanns en stor koja och en liten koja, att det var trångt i kojan, att den ena hade två rum och ett tak, att man kunde sova och laga mat där och att det nog är en råtta som bor där! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar