Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 30 september 2022

Propellern - orm, troll & skog

skapandet av skogen och relationsskapande mellan varandra växer på propellern

Vi tar del av kortfilmen ”Tora i skogen” på URplay där vi får lära oss att en skog är massor med olika slags träd som behöver varandra och lever tillsammans. Precis som vi!🌲🌴🌳Vi börjar därför med att skapa träd till vår skog…. 


Barnen reflekterar kring att trädets färg ser ut som choklad och att trädets skin heter bark. När någon råkar målar ”utanför” linjen blev det självklart en gren! 
Via sommaruppdragen reflekterar vi oss fram till att de behöver finnas troll i skogen och även världens farligaste orm, inlandstaipan! Barnen har målat av ormen och den finns uppsatt inne på propellern, kom gärna in och titta!


Vi går promenader till skogen för att samla material och för att uppleva skogens natur! Vi fotograferar ting från naturen som vi tycker är spännande. 
Vi delar oss alltid i tre mindre grupper på förmiddagen och varje dagen innan maten möts vi alla på mattan för att samtala och reflektera tillsammans om vad vi har gjort och upplevt i våra olika grupper! Det känns fint att alla som vill får dela med sig av det som dem känner och tycker 🌸
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar