Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Lindö kommunala förskolor; Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord MÖTEN, INBJUDANDE och OLIKHET, leder oss i vårt arbete.
Inga inlägg. Visa alla inlägg
Inga inlägg. Visa alla inlägg