Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 22 april 2022

Durken vecka 16


 En viktig del är att reflektera för att barnen själva ska få uttrycka sina tankar/åsikter och erfarenheter och vi pedagoger får då tydligt reda på vad barnen fastnat och intresserat sig av och vilket lärande som skett.

Vi åkte till rymden vad såg ni?

”Planeter”

”Solen”

”Månen”

”Jorden där alla vi människor, djur och växter lever”

”På jorden finns grönt gräs”

”Vattnet är blått och det finns massor av vatten”

 

Då vi nu har landat på Jorden så tar vi hjälp av boken

”HEJ JORDEN!

Hej Jorden är en klimatsmart berättelse för barn i förskoleåldern. Boken är anpassad för barngrupper och pedagogiska samtal om miljö och klimat.

Författaren Michael Foreman berättar på ett lättförståeligt och uttrycksfullt sätt med text och illustrationer om hur jorden påverkas av klimatförändringar. På ett lekfullt sätt ger Hej jorden uppslag till samtal om hur barnen, tillsammans och som enskilda personer, kan göra skillnad och ta ansvar i att motverka klimatförändringarna.

 


Varför har Jorden en termometer?

”För att den ska visa oss när den mår bra”

Vad menas med hög temp?

”Hög temp är när man inte mår bra och har feber”

Hur kan vi ta hand om Jorden så den inte har en Hög temp?

”Inte ta bilen utan gå eller cykla”

”Åka buss Biogas miljövänligt”

”Att man inte kastar skräp i naturen”

”Ge bort kläder eller köpa gamla kläder som någon annan haft”

Barnen har många bra tankar om hur vi kan göra för att Jorden inte ska någon hög temp och må bra som vi kommer arbeta vidare med.

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar