Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 29 april 2022

Ankaret - Världsbokdagen

 I samband med världsbokdagen (23/4), vars syfte är att uppmärksamma glädjen med läsning och böcker, så har vi planerat veckans undervisning kring just böcker. Böcker är såklart en naturlig del av vår vardag, men i veckan la vi stort fokus också på hur vi ska ta hand om böcker. 

Pojken kom med ett brev där det stod följande ”I helgen var det världsbokdagen. Att läsa böcker gör oss glada och vi lär oss nya saker. Hur ska vi ta hand om våra böcker? Ni får ett uppdrag av mig, att läsa många böcker och visa varandra hur vi är rädda om böcker.”

Alla barn har tillsammans skapat ett kollage som synliggör hur vi på Ankaret vill ta hand om våra böcker. Det är ett kollage som både visar hur man inte ska göra, eftersom det var barnens första reflektion att berätta tydligt att vi inte ska kasta böcker. Kollaget ska ju också självklart visa det viktigaste hur vi SKA ta hand om böcker.

Några barn har letat efter passande bilder på datorn, några har målat och några har arbetat med bokstäver. Äntligen fick några kompisar följa med in i bokbussen. En spännande upplevelse alla ska få ta del av framöver. I bokbussen kunde vi sitta med en stund och titta i varsin bok vi sen lånade med oss till avdelningen. 


Vi väljer nu att inte beskriva med ord vad alla bilder i kollaget står för utan prata gärna med era barn och låt dem beskriva bilderna och hur vi tar hand om böcker. Avslutningsvis läs gärna mycket och njut av fina stunder läsning kan ge tillsammans med era barn! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar