Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 11 februari 2022

Durken - vecka 6

I förskolan brukar vi prata om två olika typer av undervisning. En planerad undervisning som är förberedd av pedagogerna sedan innan och en spontan undervisning som uppstår utifrån spontana samtal och barnens intressen. Här kommer ett exempel på spontant undervisning som skett på durken denna vecka:

Ett barn helt spontant nämner att ”det här är ju bokstaven o”. Vi plockade tillsammans fram vår låda med bokstäver och tittade på bokstävers utseende och hur de låter. Denna aktivitet lockade till sig flera barn som ville vara delaktiga. Kommentarer från barnen:

-Det där är min bokstav

-Det är f som min farfar

-Vi har samma bokstav i våra namn

Den planerade undervisning har denna vecka varit att utforska barnens hypotes om vad solens strålar har för färg. Vi tog även denna vecka hjälp av vår vän Paxi och han berättade för oss att strålarna är inte bara gula som barnens hypotes var utan strålarna innehåller ju faktiskt regnbågensfärger.  

Vilka färger innehåller regnbågen?

Barnen tog hjälp av våra digitala verktyg för att ta reda på svaret.

Vi har även denna vecka fortsatt skapa solen som vi redan påbörjat och denna gång fick solen regnbågsstrålar. Vi använder oss av olika material och tekniker där barnen får utveckla och utmana sina olika sinnen. Vi fokuserar även på att utveckla ett bra samspel barnen sinsemellan och ger utrymme till att alla barn får känna inflytande och delaktighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar