Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 10 november 2021

Propellern- vad finns i rymden?Efter en tids undersökande, upptäcker  och lek med ljus och skuggor på propellern ser vi hur barnen utvecklat en kreativ sida i leken med skuggor. Vi ser också hur de samarbetat och tränat givande och tagande i leken eller under dramatiseringar. 
Många aha-upplevelser har vi fått och börjat förstå hur skuggor blir till av ljuset eller solen. 


Vi har också jämfört vår skugga och spegelbild och jobbat med självporträtt av oss själva där vi tittar på hur vi ser ut och funderat på vad vi är bra på/tycker om att göra. Vi har reflekterat över vår identitet. Nu fortsätter vi temat mot rymden då vi observerat barnens intresse för existensiella frågor och livet i rymden i barnens lekar och samtal i ljusrummet. 

Som uppstart har vi påbörjat en skapande-aktivitet i ateljén där vi samarbetar och bygger en raket tillsammans. 

Snart inväntar vi nämligen besök av rymdvarelsen paxi som kommer på  
besök till propellern. 
I en bok läste vi att en raket inte kan starta utan hjälp av en dator. 
Därför behövde vi en dator också. 

Utifrån vår planering i utvecklingsplan kommer vi nu fortsättningsvis jobba med att utveckla förståelsen för vår omvärld, vi kommer även jobba med samarbete och socialt samspel i leken. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar