Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 10 november 2021

Durken- Vattnets kretslopp

 I vår utvecklingsplan har vi planerat för att fördjupa oss i undervisning om vattnets kretslopp här på durken och vår resa har nu börjat. Vi tar hjälp av filmen Paxi- vattnets kretslopp på Youtube som tydligt konkretiserar vattnets kretslopp för våra barn. Vi kommer efter barnens intresse börja att reflektera och undervisa i begreppet AVDUNSTNING detta kommer vi konkretisera med hjälp av olika experiment och naturens fenomen. Vi ser ett stort intresse och engagemang från barnen så vi tillsammans ser verkligen framemot denna resa med vattnets kretslopp. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar