Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

måndag 9 november 2020

Propellern- språkutveckling
Utifrån vårt tema-arbete ”vännerna i kungaskogen” tillför vi just nu lite rekvisita till högläsningen och dramatiseringar av det vi läser. 

Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom bland annat högläsningen. Något vi jobbar mycket med denna termin på olika sätt.

Genom gestaltningen av sagan blir barnen såväl mer delaktiga och det bidrar också till ett ökat intresse och även förståelse av sagan. 


På vår processvägg är fokus just nu  hållbara relationer (värdegrund)

Hur önskar ni att vännerna är mot er när ni dramatiserar?


Jag vill att de lyssnar på oss 
Inte skrattar eller retas  
Att man är snäll 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar