Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 6 november 2020

Kojen-matematik och rörelse

Vi har uppmärksammat att flera av barnen på Kojen har visat intresse för matematik. För att locka till lek och lärande i matematikens värld har vi tagit hjälp av elefanterna. Barnen har skapat elefanter med olika färg och form som vi använt till sången ”en elefant balanserade”   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar