Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 17 april 2020

Majas alfabetssånger - propellern

I förskolan utmanar vi barnen i olika uttrycksformer och sång och musik är en uttrycksform. 


Just nu upptäcks det mycket växtlighet i skogen och vi ser ett stort intresse för vad saker och ting heter. 


Genom sångerna i Majas alfabet får barnen även där möta mycket från naturen. Varje bokstav symboliserar varsin växt. Sång och musik fångar just nu barnen och intresset smittar av sig. 


                             Sångerna hittar ni på youtube om ni vill sjunga hemma tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar