Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

måndag 30 mars 2020

Propellern/durken - Heldag i skogen

I veckan har propellern och durken tillbringat varsin heldag i Abborrebergskogens fantastiska miljö. Barnen reflekterar och försöker förstå samband i naturen. 


Vi upptäcker och utforskar vårens olika tecken samt dokumenterar. Här tittar små knoppar på träden fram 


Blommor börjar smyga upp och här tog vi reda på vad blommans namn var. Den heter vintergröna.
Korv med bröd mättade hungriga magar. 
Barnen på såväl durken som propellern intresserade sig för hur elden blev till och hur elden slocknar vilket det blev reflekterande samtal kring.
På propellern är processen igång att skapa en affär till vännerna i Kungaskogen. Då de intresserat sig för vad vännerna i Kungaskogen äter fick de i uppdrag att leta efter långa kottar att ta med hem. Hmm.. men under vilket träd hittar man långa kottar?


Barnen konstaterade att de fanns under en gran. 

Innan vi gick hem lekte vi några lekar vi lärt oss i gympasalen. Denna gång hade vi riktiga träd som bon i leken ”Alla ekorrar byter bo”.


Durkens barn visar intresse för vad som växer i naturen, och vilka av dessa saker vi kan äta. De funderade kring vad vännerna i Kungaskogen äter och om vi kan hitta mat till dem i naturen. De konstaterade att kaninen Bitis nog gillar morötter och gräs bäst, men att det är för kallt för det att växa nu. Bitis gav därför barnen ett uppdrag att odla morötter och gräs på förskolan fram tills det blir varmare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar