Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 4 september 2019

Förskolan Båten - Stopp min kropp

På måndagens kompetensutvecklingsdag grottade vi pedagoger ner oss i en föreläsning om barnkonventionen och barns rättigheter som fokus.

Då FN:s konvention om barns rättigheter blir till lag 1 januari 2020 är det en viktig förutsättning att vi alla har kunskaper och rätt förhållningssätt.

Ett medvetet förhållningssätt i vardagen och samtal med barnen i rätt sammanhang är något vi behöver jobba med kontinuerligt. 

Det är just det som det handlar om. att vi pedagoger sätter grunden för barns rätt att bli respekterade, rätt att uttrycka sig, bli lyssnade på eller våga säga ifrån. 

Från det att barnen börjar på förskolan lär de sig tidigt hur de kan säga stopp med hjälp av sin kropp - stopphand som synliggör deras känslor och hjälper dem att uttrycka sig. Med rätt stöttning och vägledning från oss kommer de långt. 

Vi diskuterade respekt och barns integritet från tidig ålder.
Alla barn kanske inte vill sitta i knät eller bli kramade av vuxna. Även om vi känner varandra väl. Någon kanske bara vill vinka. Kanske känner barnet sig obekvämt i att krama förlåt. Där har vi en viktig roll som vuxna såväl på förskolan som hemma. Nämligen att lyssna på barnet eller läsa av barnet. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar