Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 4 september 2019

Propellern & Durken - Barns inflytande och delaktighetPropellerns och Durkens ateljé behöver piffas upp och bli mer inbjudande.
Det tycker i alla fall såväl barnen som vi pedagoger.

Barns inflytande och delaktighet benämns ofta i förskolans läroplan och självklart ska barnen få vara delaktiga i arbetet med nya ateljén.

Förra veckan påbörjade vi drop-in möten i ateljén som vi även fortsätter med denna vecka.
Under mötet i mindre grupp få barnen chans att vara med och påverka dels  hur de tycker att ateljén ska vara utformad och även vad de skulle vilja göra i ateljén.
Tankarna  har vi dokumenterat och de barn som ville fick även rita en ritning av deras tankar.
Hittills har barnen kommit fram till följande:

* Ta bort ekot
* Det måste vara mer spännande
* Mer tavlor på väggarna med barnens teckningar
* Måla en tavla på fönstret
* Fler färger och penslar
* Vi kan göra egna ramar av hård kartong
* Färga garn i olika färger
* Pyssla med snören i olika färger
* måla på glasburkar
* göra något av toarullar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar