Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 6 september 2019

Ankaret & Kojen- Att känna och utforska olika material

Barnen blev nyfikna på våra balanskuddar. För att fånga intresset tog vi fram dem och barnen började utforska dess egenskaper. Här har barnen hittat ett sätt att åka rutschkana!
För att fortsätta med barnens nyfikenhet öppnade vi upp vår makaronlåda. Barnen började genast att hälla och fylla olika sorters redskap. Fanns inga redskap till hands fick barnen själva fundera ut vad de kunde använda! Någon gick självständigt och öppnade lådan med muggarna, vilket skapade tillfälle att utforska makaronerna med hjälp av muggarna. Intresset var stort och fler barn deltog.
Balansplattorna blev populära, barnen tog av sig strumporna, det blev en taktil upplevelse mot plattornas mönster. Här fick vi in både färg och form samt känsel, barnen började att bygga en bana av plattorna som de sedan gick på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar