Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 10 juni 2022

Propellern - skapande av djur med olika material

 Intresset för nyckelpigor växer på propellern och denna vecka har tagit reda på att nyckelpigans favoritmat är pollen och bladlöss. Utifrån barnens intresse har några skapat nyckelpigor i ateljén med olika material. Vi har även jobbat i lera denna vecka då provade vi att göra sniglar, helt plötsligt blev en snigel till en orm och barnen reflekterar om att det kan vara ”dubbeldjur”. Fantasin flödar och vi skapar fler och fler dubbeldjur tillsammans.  


Vi har även välkomnat vår nya förskollärare Linda på propellern, så denna vecka har också lagt fokus på relationer och att lära känna varandra och vad är väl då bättre än att leta insekter tillsammans! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar