Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 3 juni 2022

Ankaret - Vårt tema utomhus

Vårt arbete med geometriska former finns nu också synligt utomhus, på olika platser på gården. Både i form av aktiviteter samt som uppmuntran till samtal. Det inspirerar inte bara barnen på vår avdelning utan berikar alla nyfikna barn. Vi uppmuntrar barnen på Ankaret att visa och berätta för andra - ett sätt för dem att sätta ord på sitt egna lärande. 

Kan du para ihop rätt former?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar