Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 12 maj 2022

Jorden via greenscreen

 I det fortsatta arbetet med pappers mache har vi tillsammans reflekterat kring vad jorden har för olika färger och vad dessa färger betyder. Vi fotograferade jordklotet och använde lärplattan för att teckna de olika färgerna som barnen uttryckte. 

”det gröna är marken” 

”Det blåa är vattnet” 

”Det vita är snö” 

”Det där röda är lava” 

”Det gula är sol” 

Utifrån dessa reflektioner gjorde vi tillsammans en ritning som vi kan använda i vårt arbete med jordklotet. 
För att fördjupa vårt lärande och för att barnen ska få en mer konkret upplevelse av jorden så har vi använt oss av det digitala verktyget IMovie. Barnen fick testade på att vara på jorden via greenscreen, det var en spännande upplevelse och barnen visade ett stort intresse. Det blev en verklighetsbaserad upplevelse för barnen att prova vara på jorden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar