Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 18 maj 2022

Durken vecka 20Denna vecka har vi på durken haft en miljövecka, syftet med veckan är att få barnen att utveckla sina tankar kring miljö och natur och tillägnat sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

Kopplingar till läroplanen

• utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Barnens reflektion utifrån en öppen fråga:

Varför är det inte bra att kasta skräp i naturen?

”Fåglarna blir sjuka och kan dö”

”Vinden blåser skräpet till havet och fiskarna äter upp skräpet”

”Skräp skadar blommor och träd”

”Skräp kan börja brinna i skogen”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar