Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 13 maj 2022

Ankaret - Titta en måne...


Vi fortsätter vårt arbete med geometriska former genom att erbjuda olika aktiviteter och även erbjuda material som finns tillgängliga i lek. Nu möts vi av formerna när vi kommer in på avdelningen. Det finns också formfigurer att para ihop. Vi hör att barnen benämner våra olika former utifrån saker de känner till. Till exempel båt, boll och måne. Det är ett första steg att se former i olika sammanhang. Här är det vår uppgift som språkliga förebilder att sätta ord på och berika barnens ordförråd med nya begrepp. 

Här nedan fortsätter ett urval av de aktiviter vi erbjudit med koppling till geometriska former. 

Under en skapandeaktivitet uppmärksammade vi barnens nyfikenhet till lim och att limma. Av den anledningen planerade vi en aktivitet där barnen erbjöds limma geometriska former i olika storlekar på en gemensam större form. 

Under våra skapandeaktiviteter med former har vi denna vecka också erbjudit ett nytt material, oljepastellkritor. 
Utöver att använda dem för att rita med så utforskade barnen också kartongen de kom i, genom att plocka i och ur, samt att pilla bort pappret runt om.Att använda sin kropp är, för många, en bra strategi för att ta till sig ny kunskap. Så vi tog med våra former till gymnastiksalen. Här kunde barnen springa en hinderbana för att hämta en liten form att sedan passa ihop med en större form. 


 Vi dansade och sprang till musik och när den pausades så skulle alla hitta en cirkel att ställa sig i. Då kom vi på att man får plats både två och tre stycken i en rockring. 

Vi utmanar barnen i att hitta formen naturligt i vår vardag och närmiljö samt att skapa former av olika material. Vi har parat ihop och hittat samband.


Under en promenad i vår närmiljö valde barnen varsin form att hålla i och leta efter. Till vår glädje hittade vi 
många. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar