Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 19 maj 2022

Alla avdelningar - Förskolans dagDenna vecka har förskolan deltagit i projekt håll Sverige rent! Vi fick material för att ta promenad i vår närmiljö och plocka skräp. Barnen kunde konstatera att det finns förvånansvärt mycket skräp i naturen. Alla avdelningar har också planerat undervisningstillfällen med aktiviteter i fokus hållbar utveckling. 


I samband med förskolans dag 19 maj fick vi besök av sorterings-Siv som hade tagit ut dem stora soptunnorna ur miljörummet för att vi tillsammans enklare skulle kunna sortera allt skräp vi samlat ihop! Barnen läste noga skyltarna och kunde med god kunskap sortera allt skräp. Siv älskar återvinning och tar tillvara på vad andra tycker är skräp, det inspirerar också till skapande av skräp, det får vi göra mer av framöver. 

Såklart har vi också uppmärksammat förskolans dag med fler stationer utomhus på gården. Här är en dag vi planerar förskolans verksamhet i tvärgrupper, det vill säga en avdelning för dem yngre och en för dem äldre tillsammans på respektive gård. Ett bra sätt att mötas och vara goda förebilder för varandra mellan åldrarna.

Det bjöds på disco och rörelse i form av hinderbana och bollkastning. Tipspromenad med frågor om skräp och sortering. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar