Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 8 april 2022

Propellerns vecka
 Dagens gymnastikpass influerades av påsken som väntar runt hörnet.

Vi tränar på att ta en instruktion i regelleken ”Kom alla mina kycklingar”. 

Efter några gångers träning sitter replikerna


-kom alla mina kycklingar 

-vi törs inte

-varför då

-för vargen tar oss

-kom ändå

Framöver kommer barnen att utmanas att själva leda leken utan en vuxen.


I veckan har barnen tillsammans med vår student arbetat med hennes gymnasie arbete, vilket har inkluderat vårt tema Rymden .Barnen har i omgångar målat limmat och återskapat vårt solsystem.

Denna skapande aktivitet skapar ett konkret och lekfullt lärande som skapar perspektiv på vår omvärld. Vi har använt matematiska begrepp som stor ,större, och störst. Vi har även benämnt planeternas färger.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar