Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 14 april 2022

Kojen - Vi utforskar broar och skapar ett gemensamt påskägg

Barnens inflytande och delaktighet är en viktig del av förskolans arbete och då barnen fortfarande är mycket intresserade av sagan om Bockarna Bruse har vi valt att fortsätta på detta spår även denna vecka. Så den här veckan har vi fortsatt att undersöka broar, och då med Bockarna Bruse i fokus. Några av barnen har utforskat broar i vår närmiljö och vi hittade två olika broar. En som barnen tyckte var Bockarna Bruses bro och en som inte alls var bockarnas bro då den var, som barnen uttryckte det, ”för liten och därunder fick inte trollet plats”. Vi tittade under den stora bron för att se om vi såg trollet och vi provade att skutta som getterna över bron. Sen hade vi med våra getter och troll till vår saga och lekte sagan om bockarna Bruse på bron. Senare under veckan har barnen provat att bygga broar med ett annat material och de fortsätter spontant att leka sagan med hjälp av konkret material. Genom att vi provar att bygga broar med olika material och tekniker får barnen erfarenheter av materialets egenskaper och hållbarhet. Vi har också skapat en ny lekmiljö för att stötta barnens lek med bockarna och där finns det bl.a. en bro över en fors och två olika sidor för bockarna att beta på.
                                                  


Samtidigt under veckan har barnen tillsammans målat och dekorerat ett stort påskägg. Här tillåts barnen att skapa något tillsammans under flera tillfällen och vi fokuserar mer på processen än den färdiga produkten. Metoden gör det lätt att mötas över åldersgränser och alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Några av barnen har fått skapa ett påskris med hjälp av fingermålning. Utomhus på gården har barnen fått gå en påskpromenad med kluriga utmaningar och en äggletarjakt.

                                                  

                                                  

                                                  

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                  

                                                 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar