Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 8 april 2022

Kojen - Hur bygger man en bro? Och kan man skapa något nytt av skräp?

Barnen är fortsatt mycket intresserade av Bockarna Bruse och bjuder in båda varandra och oss pedagoger till leken. Vi läser och dramatiserar sagan om vartannat. I leken kring Bockarna Bruse övar vi turtagning och många matematiska begrepp. Utbildningen ska ge barnen möjligheter att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika uttrycksformer och det innefattar också att få konstruera genom att få prova olika material och tekniker. I och med vårat språkutvecklande arbete utifrån boken Språklig förebild övar vi pedagoger oss på att ställa öppna och reflekterande frågor. Så den här veckan har barnen fått frågan ”Hur bygger man en bro?” och själva fått fundera över hur man kan bygga en bro. Barnen har själva fått testa olika material och tekniker i sitt konstruerande av en bro. Genom att arbeta nära varandra inspireras de att prova nya sätt och kan utmanas i sitt sätt att tänka. Något som barnen däremot själva funderat kring är ”Hur hamnade trollet under bron?”. 

                                                 
                                                                       
                                                 

                                                   

                                                  

                                                 

Skräpplockar Britta kom förbi oss i tisdags och undrade om barnen på Kojen hade sett något skräp på avdelningen. Barnen var väldigt hjälpsamma och hjälpte Britta att leta efter skräp. Efter mycket letande hittade barnen tre äggkartonger. Skräpplockar Britta som gillar återvinning och återbruk föreslog för barnen att de kunde göra något nytt av äggkartongerna och inte slänga dom. Under veckan har barnen därför fått skapa påskkycklingar av äggkartongerna och vi har både målat och limmat fjädrar i detta skapandeprojekt. Har vi tur kommer kanske Britta tillbaka och tittar på våra fina kycklingar? Att arbeta med återbruk av sådant som annars skulle slängas kan vara ett sätt att konkretisera hållbar utveckling för de yngsta barnen.  
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar