Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 1 april 2022

Kojen - Brev från Skräpplockar Britta

Den här veckan har flera av barnen från Kojen varit i skogen och letade skräp ihop med Skräpplockar Brittas kompis Bibbi. Skräpplockar Britta hade skickat ett brev till oss med ett uppdrag om att hjälpa till att plocka upp skräp i skogen. Barnen hade mycket lätt att urskilja vad som var skräp i naturen och vad som var naturmaterial. Det som var skräp plockades i plastpåsar och togs med tillbaka till förskolan. Bibbi som kan mycket om skräp hjälpte barnen att hitta rätt i vårt soprum sen när vi kom tillbaka. Kojen har i sitt arbete med skräp och hållbar utveckling haft fokus på sortering. Vad får exempelvis kastas i papperskorgen och vad kan t.ex. sopsorteras? Vi jobbar på att bli ännu bättre tillsammans! 

                                                  

I barnens lekar kan vi se att barnen kan urskilja likheter och olikheter och just nu förekommer mycket spontan sortering i barnens lekar och vi pedagoger finns där och hjälper barnen att sätta ord på det vi ser.
Vi har ett språkutvecklande arbete där vi vill fokusera på olika matematiska begrepp, taluppfattning, sortering och klassificering. Sagor kan vara en bra utgångspunkt för att möta, uppleva och undersöka matematik samt utveckla språk, kommunikation men även leken. Vi har lånat boken om Bockarna Bruse från bokbussen och har den även som sagopåse med konkret material och den fascinerar barnen. Häromdagen byggde ett av barnen en bro och sa direkt att det var ”Bockarna Bruses bro”. Dock var det lite läskigt att gå över bron själv ifall trollet skulle komma men efter att vi tillsammans tittat många gånger under bron vågade barnet gå över.

                                                   

                                         

För att utveckla leken tog vi en annan dag bilar istället för bockar, en docka fick bli trollet. Eftersom barnen blivit väl bekanta med sagan nu kan de kategorisera bilarna som bockarna och leka sagan med ny rekvisita och med hjälp av nya begrepp. Vem är det som trampar på min bro blev istället ”vem är det som brummar på min bro” ”det är bara jag den lilla bilen, ta inte mig jag är så liten, ta mellanstora bilen istället”! Leken blir en form av regellek som är enkel och tydlig och går till på samma sätt varje gång. Det gör att många barn snabbt kan lära sig och delta i leken.

                                                

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar