Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 11 mars 2022

Vecka 11/Durken

 Hur kan vi se upp till rymden var en öppen fråga vi ställde till barnen,

”Vi kan göra som Paxi sa barnen och titta upp i rymden genom ett teleskop det gick ju bra för han”

Vi fick då en ide tillsammans att vi kan istället skapa egna kikare för det kan man också titta i.

Vi letade fram lim, toalettrullar och färgpennor för det behövdes enligt barnen, under en härlig utevistelse i vackert väder satte vi igång med att tillverka våra kikare.

När dom sedan var färdiga så var det dags att testa om vi såg något som Paxi berättat om som han sett.

 

”Titta där är solen”

”den lilla solen och bebis solen är bredvid”

”det bränns i mina ögon för solen är ett brinnande gasklot”

”Det blir så varmt av solen”

”jag ser moln så det kommer regna snart”

 

 

Våran kompis Paxi är som tidigare nämnt en karaktär som barnen lärt känna under temas gång, nu vill vi även skapa en Paxi som får vara delaktig i barnens lek och bidrar till ett lekfullt lärande.

Förskolans läroplan (Lpfö 18) lyfter att lek är viktig för barns utveckling och lärande och att lek har en betydelse för det lustfyllda lärande. Det är i lek som lärande sker i flera olika former, såsom fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till att tänka och att samarbeta och lösa problem.

Vilken färg har paxi?

Vilken form är Paxis kropp?

Hur många ögon har Paxi?

Det är flera kroppsdelar som barnen uppmärksammade att Paxi inte har som vi människor har detta skapade många frågor att reflektera kring att vi ser olika ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar