Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 18 mars 2022

Kojen - sopbil/miljöbil


Då leken är en stor och viktig del i förskolan försöker vi att leka även i vårt projekt. Det är i leken som barnen bearbetar de händelser och erfarenheter vi lärt oss kring i projektet samtidigt som vi tränar grundläggande förmågor som turtagning, ömsesidighet och samförstånd. 

Vår blåa lastbil som vi under förra terminen lekte med utifrån sagan Alla får åka med har nu med hjälp av barnen blivit till en sopbil/miljöbil. Så istället för att åka motorväg med lastbilen har vi nu i leken börjat åka sopbil till återvinningen istället!

                                                  

                                                  

                                                 

                                                 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar